تولید مثل اسب آبی

۱۳۹۹/۵/۲۳

اسب آبی نر جفت گیری اسب آبی نر

جفت گیری اسب های آبی:
به عنوان یک قانون در طبیعت تنها نر غالب در گله با چندین اسب آبی ماده جفت گیری می کند.
اسب آبی نر با بو کردن ادرار وضعیت آلت تناسلی ماده ها را چک می کند. جفت گیری در آب صورت می گیرد در حالی که اسب آبی ماده در آب شناور است.
نیروی شناوری آب حجم اسب های آبی را کم می کند و به خاطر وزن زیاد شان تولید مثل بر روی خشکی برای آن ها سخت است.
اسب های آبی تنها پستاندارن خشکی در آفریقا هستند که در آب جفت گیری می کنند.

کلیپ دعوای اسب های آبی نر برای جفت گیری :
 

مدت زمان : 3 دقیقه
حجم : 13 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]
 
نوزادان اسب آبی بسیار بازی گوش هستند! این بچه های بامزه تا چند روز اول در آب می مانند و بعد از آن همراه مادر خود حرکت می کند تا هنگامی که مادرش به او غذا دهد.
اسب آبی مادر بچه ی خود را به گله نشان نمی دهد تا زمانی که بچه 10 تا 14 روزش شود. همه ی اسب های آبی ماده یک گله از دیگر بچه ها مراقبت می کنند.
در آب هایی که خیلی عمیق هستند بچه از مادر خود برای شناور ماندن در آب استفاده می کند.
در گله های شلوغ نر های غالب گله ، جوان تر ها و نوزادان تازه متولد شده را می کشند.
بچه ها از سن 5 ماهگی شروع به چرا کردن می کنندو در 12 ماهگی از شیر گرفته می شوند. اسب آبی غالب وقتی که نر های دیگر به سن 7 یا 8 سالگی می رسند آن ها را از گله بیرون می اندازد اما اسب های آبی ماده معمولا با گروه می مانند.


منبع:https://www.africa-wildlife-detective.com/hippopotamus.html

..